Vybráno   Kraj :  PRAHA    Obvod :   Praha 8

Jméno Telefon ID datové schránky E-mail WWW Úřední deska Dražby On-Line
JUDr. Ivan Erben
Staré náměstí 13/7
161 00  Praha 6
+420 222 313 203 ax3g8dn
Mgr. Jana Kalistová
Vilímovská 671/10
160 00  Praha 6 - Dejvice
+420 778 403 480 3g8v2kk
Mgr. Pavel Preus
Kodaňská 1441/46
101 00  Praha 10
+420 224 262 828 wr2y6rr 
JUDr. Katarína Maisnerová
Záblatská 40
198 00  Praha 9
+420 281 864 621 zr2g8pr  

Zpět na předchozí stránku. Zpět na předchozí stránku.

 



 
Webový server infoExekutor je projektem soukromé firmy. Je centrem úředních desek s dálkovým přístupem soudních exekutorů. Zveřejňuje v elektronické podobě listinný obsah klasické úřední desky umístněné na jednotlivých exekutorských úřadech. Informace zveřejněné v aplikaci infoExekutor nemají charakter úřední listiny, jsou pouze informativního rázu.

Dne 01.01.2011 byl spuštěn testovací provoz a 01.02.2012 byl otevřen veřejnosti k užívání.

V současné době je možno vyhledávat ve vyvěšených písemnostech

116   Exekutorských úřadů

kteří se připojily k tomuto webovému serveru a zobrazují své vyvěšené písemnosti i na webovém serveru InfoExekutor.

Firma iDEMAX zodpovídá za provoz webového serveru infoExekutor, pokud je nějaký rozpor ve vyvěšované písemnosti, prosím kontaktujte příslušný exekutorský úřad, který písemnost vyvěsil.

Dokumenty jsou publikovány ve formátu PDF verze 1.5, k jeho prohlížení je třeba Acrobat Reader verze 8.0 nebo vyšší.