Vybráno   Kraj :  PRAHA    Obvod :   Praha 6

Jméno Telefon ID datové schránky E-mail WWW Úřední deska Dražby On-Line
Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33A
162 00  Praha 6
+420 235 300 563 kxcqtwv
Mgr. David Vybíral
Vítězné náměstí 10/829
160 00  Praha 6
+420 220 561 160 ityucxp 
JUDr. Eva Jablonská
Slavíčkova 372/2
160 00  Praha 6
+420 233 344 310 srpg8im 

Zpět na předchozí stránku. Zpět na předchozí stránku.

  
Webový server infoExekutor je projektem soukromé firmy. Je centrem úředních desek s dálkovým přístupem soudních exekutorů. Zveřejňuje v elektronické podobě listinný obsah klasické úřední desky umístněné na jednotlivých exekutorských úřadech. Informace zveřejněné v aplikaci infoExekutor nemají charakter úřední listiny, jsou pouze informativního rázu.

Dne 01.01.2011 byl spuštěn testovací provoz a 01.02.2012 byl otevřen veřejnosti k užívání.

V současné době je možno vyhledávat ve vyvěšených písemnostech

116   Exekutorských úřadů

kteří se připojily k tomuto webovému serveru a zobrazují své vyvěšené písemnosti i na webovém serveru InfoExekutor.

Firma iDEMAX zodpovídá za provoz webového serveru infoExekutor, pokud je nějaký rozpor ve vyvěšované písemnosti, prosím kontaktujte příslušný exekutorský úřad, který písemnost vyvěsil.

Dokumenty jsou publikovány ve formátu PDF verze 1.5, k jeho prohlížení je třeba Acrobat Reader verze 8.0 nebo vyšší.