Vybráno   Kraj :  PRAHA    Obvod :   Praha 1

Jméno Telefon ID datové schránky E-mail WWW Úřední deska Dražby On-Line
Mgr. Hynek Sekyrka
Bryksova 818/48
198 00  Praha 14
+420 295 560 648 ieft5qt 
JUDr. Jiří Bulvas
Jablonecká 322
190 00  Praha 9
+420 286 028 058 cehtqyt  
JUDr. Ivo Luhan
Karlovo nám. 17
120 00  Praha 2
+420 296 333 728 f7gg8py  

Zpět na předchozí stránku. Zpět na předchozí stránku.

  
Webový server infoExekutor je projektem soukromé firmy. Je centrem úředních desek s dálkovým přístupem soudních exekutorů. Zveřejňuje v elektronické podobě listinný obsah klasické úřední desky umístněné na jednotlivých exekutorských úřadech. Informace zveřejněné v aplikaci infoExekutor nemají charakter úřední listiny, jsou pouze informativního rázu.

Dne 01.01.2011 byl spuštěn testovací provoz a 01.02.2012 byl otevřen veřejnosti k užívání.

V současné době je možno vyhledávat ve vyvěšených písemnostech

116   Exekutorských úřadů

kteří se připojily k tomuto webovému serveru a zobrazují své vyvěšené písemnosti i na webovém serveru InfoExekutor.

Firma iDEMAX zodpovídá za provoz webového serveru infoExekutor, pokud je nějaký rozpor ve vyvěšované písemnosti, prosím kontaktujte příslušný exekutorský úřad, který písemnost vyvěsil.

Dokumenty jsou publikovány ve formátu PDF verze 1.5, k jeho prohlížení je třeba Acrobat Reader verze 8.0 nebo vyšší.